Nieuwe trends in de ouderenzorg thuis

"Nieuwe trends in de ouderenzorg thuis"

Nieuwe trends in de ouderenzorg thuis

Vlaamse ouderenzorg legt focus op thuiszorg

"Vlaamse ouderenzorg legt focus op thuiszorg"

Vlaamse ouderenzorg legt focus op thuiszorg De Vlaamse regering keurde vrijdag de conceptnota van minister voor Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) goed. Daarin geeft hij aan hoe de ouderenzorg zich moet ontwikkelen, op korte- en op lange termijn. Het centrale begrip is de “integrale zorg op maat” waarbij mensen zo lang mogelijk thuisblijven. Als gevolg van de […]

Veneus Ulcus

"Veneus Ulcus"

Omschrijving: In de literatuur worden een aantal hypothesen beschreven, maar het exacte mechanisme tot het ontstaan van veneuze wonden is niet volledig begrepen. Vooral de chroniciteit en het hoog aantal recidieven (67%) vormen een groot probleem. Definitie: Een veneus ulcus is een huiddefect aan het onderbeen. Het kan gedefinieerd worden als een ernstige complicatie van […]