Nieuwe nomenclatuur wondzorg

INFO WONDZORG
Beste patiënt,

Daar waar tot op heden een voorschrift gevraagd werd voor wondzorg door een thuisverpleegkundige,
is dat vanaf 1 december 2022 niet langer in alle situaties het geval. Materiaal dat nodig is voor
de verzorging van chronische wonden zal wel pas worden terugbetaald als je een voorschrift hebt van
een arts. Vraag dat dus zeker na bij je huisarts of thuisverpleegkundige.

Verder voorziet de nieuwe regelgeving dat de verpleegkundige op geregelde tijdstippen een
foto dient te nemen van jouw wonde. Dit om het opvolgen van de evolutie van jouw wonde door de
arts(en) mogelijk te maken. Vanzelfsprekend valt dit alles onder het beroepsgeheim en onder de
regels inzake veiligheid van bewaring en verzending van jouw gegevens als patiënt.