Palliatieve zorg Antwerpen

palliatieve zorg

 

 

Palliatieve zorgen hebben als doel de levenskwaliteit te verbeteren van patiënten (en hun naasten) met een levensbedreigende aandoening.

Dat doet men door lichamelijke, psychosociale en/of spirituele pijn te voorkomen en verlichten,

en door pijn en andere symptomen vroegtijdig te signaleren, beoordelen en behandelen.

DIT BETEKENT DAT PALLIATIEVE ZORG:

 • verlichting biedt bij pijnklachten en lijden door andere symptomen;
 • het leven eerbiedigt en de dood ziet als een normaal proces;
 • de intentie heeft de dood noch te bespoedigen noch uit te stellen;
 • de psychologische en spirituele aspecten van de zorg voor patiënten integreert;
 • patiënten ondersteunt zodat ze een zo actief mogelijk leven zouden kunnen leiden tot aan hun dood;
 • de familie ondersteunt tijdens de ziekte van de patiënt en in hun eigen rouwproces;
 • de nadruk legt op teamwerk om te voorzien in de behoeften van patiënten en hun families;
 • waar nodig de kwaliteit van leven zal verhogen en zo mogelijk het ziekteverloop positief zal beïnvloeden;
 • vroeg in het ziekteverloop toepasbaar is, in combinatie met een verscheidenheid aan andere behandelingen die gericht zijn op het verlengen van het leven, zoals chemotherapie en radiotherapie.

PALLIATIEVE ZORG Antwerpen: ONZE BELOFTE

Thuisverpleging Antwerpen organiseert in samenspraak met de andere hulpverleners palliatieve zorg naar UW wensen.

Bijna alles wat in het ziekenhuis kan, kan ook thuis dankzij onze flexibiliteit en beschikbaarheid, 24/24 uur.

 

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen verzachting of verlichting.

Het wordt meestal gebruikt als impliciet contrast met curatieve zorg,

medisch en verzorgend handelen met als doel genezing te bereiken.

Palliatieve zorg is dus meestal van toepassing als genezen niet (meer ) mogelijk is :

Er zijn onbehandelbare ziekteverschijnselen ( refractaire symptomen).

Een symptoom is of wordt refractair als geen van de conventionele behandelingen (voldoende snel ) effectief zijn en/ of deze behandelingen gepaard gaan met onaanvaardbare bijwerkingen.

Pijn, benauwdheid en delier zijn de meest voorkomende refractaire symptomen.

 

 

Binnen de stervensbegeleiding is tegenwoordig veel aandacht voor palliatieve zorg.

Bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in een vergevorderd stadium van hun ziekte, probeert de palliatieve zorg een continue en totale zorg te bereiken die het lijden zo veel mogelijk beperkt en verzacht.

 

Er zijn instellingen die dergelijke zorg op professionele grondslag aanbieden,

maar vaak wordt er ook gebruik gemaakt van vrijwilligers en familieleden (mantelzorgers ).

 

Veel mensen kiezen er tegenwoordig voor om hun laatste levensfase thuis door te brengen.

Omringd met al wie men lief heeft

En met de ondersteuning van palliatieve thuisverpleging.

 

De zorg omvat:

 • De lichamelijke ( fysieke) verzorging:
  • Hier ligt het accent op het bevorderen van het comfort.
  • Echte medische “behandelingen ” worden stopgezet, met uitzondering van pijnbestrijding en andere comfort-verhogende maatregelen.
  • Een van de de aspecten van deze vorm van palliatieve zorg is palliatieve sedatie.
 • Psychologische zorg:
  • Een aanbod ( geen verplichting) in het helpen aanvaarden.
 • Omgevingszorg of sociale aspecten.
  • Ook voor de familie (dikwijls de partner) maakt men tijd om het aanvaarding- en rouwproces te verwerken.
  • Ook de materiële aspecten komen hier aan bod ( ziekteverzekering, tijdelijke tussenkomst in verblijfskosten van familieleden,…)
 • Existentiële zorg:
  • Alleen op vraag van de patiënt ( morele of gelovige duiding geven voor existentiële vragen)

Hoewel palliatieve zorg nu erkend en gesubsidieerd wordt ( op voorwaarde van medische verantwoording), gebeurt veel van de hulpverlening ook op vrijwillige basis.

Vormen van palliatieve zorg kunnen zowel thuis als in het ziekenhuis aangevraagd worden.