Crisis- en Brugzorg

Wanneer Crisis – of Brugzorg

Acute Crisis

Onder crisiszorg wordt verstaan, ‘een onmiddellijke en aangepaste interventie in geval van een noodsituatie die niet vooraf kan worden ingeschat en waarin onmiddellijk zorg moet worden geboden gedurende de eerste 24u.’

 

Brugzorg

Onder overbruggingshulp wordt verstaan, ‘aangepaste zorg die aansluit bij crisiszorg en die gedurende een korte periode (maximum 2 weken) wordt verleend in afwachting dat de zorg wordt verleend die de bewoner zelf heeft gekozen.

 

Disclaimer: “Alle gevraagde informatie wordt vertrouwelijk behandeld volgens de richtlijnen van GDPR EU2016/679. Voor meer info zie pagina privacy.”