Zelfstandigen de vergeten groep in de zorg

Zelfstandig thuisverpleegkundigen trekken, net zoals hun andere zelfstandige collega’s in de zorg, aan de alarmbel.

Krantenkoppen op 1 juni 2022: “Meer geld voor de zorgsector: premie voor gespecialiseerde verpleegkundigen, betere verloning en hogere eindejaarspremie”… maar zelfstandig verpleegkundigen blijven op hun honger.

De torenhoge inflatie zorgt bij velen voor ongerustheid. Tal van artikels gaan momenteel over het al dan niet verliezen van koopkracht. Door de automatische indexering van de lonen is er echter voor werknemers in de zorg een mechanisme ingebouwd dat ervoor zorgt dat het effect van de inflatie wordt opgevangen. Hun loon stijgt evenredig mee met de levensduurte.

Typisch aan de zorg, en specifiek aan de gezondheidszorg die geregeld wordt op niveau van het RIZIV, is echter dat de prijzen van de honoraria vastgelegd worden aan het begin van elk jaar. En deze worden gebaseerd op gegevens van nog eens een aantal maanden ervoor. Dit jaar betekende dat een verhoging met 0,79%.

… ruim onvoldoende om de inflatie mee op te vangen: in de maand mei bedroeg het gemiddelde inflatiecijfer in België 8,97%. Achter dat inflatiecijfer gaat een zeer complexe werkelijkheid schuil.
Economen hebben erop gewezen dat de koopkracht in België beschermd wordt via de indexkoppeling…van de lonen. Zelfstandige zorgverstrekkers kunnen hier NIET van genieten, zij moeten het doen met de verhoging van 0,79% (weliswaar vanaf juni 2022 verhoogd met 2%).  Voor hen is er geen enkel beschermingsmechanisme tegen de inflatie.

Binnen de thuisverpleging een groot probleem, mede omdat de stijgende brandstofprijzen direct impact hebben op hun kosten. De groep van zelfstandigen, die goed is voor 60% van de thuisverpleegkundigen in België, staat volledig in de kou. De enige oplossing is dat onze zelfstandig verpleegkundigen meer werken. Dit is moeilijk te verzoenen met de pogingen van onze overheden om zorg attractiever te maken. Zeker niet als we weten dat er sinds 2019 een recurrent bedrag van 48 miljoen euro is voorzien dat specifiek bedoeld is voor de zelfstandig verpleegkundigen. Dit bedrag, wat oorspronkelijk diende om meer mensen in de zorg te krijgen, blijft sindsdien onaangeroerd.

Ook voor de werkgevers in de zorg geldt een gelijkaardig probleem; van hen wordt verwacht dat ze de indexering van de lonen betalen zonder dat ze zelf hiervoor vergoed worden via de indexering van de honoraria.

Het invoeren van remgelden, waarbij patiënten bijkomend moeten betalen voor hun zorg, komt hiermee terug op de onderhandelingstafel. Het invoeren ervan zal zowel voor patiënt als voor de zorgverlener gevolgen hebben en zal zeker de administratieve last voor de verpleegkundigen niet verlagen.

Wij roepen minister Vandenbroucke dan ook op om met de zelfstandig verpleegkundigen in dialoog te gaan en af te stappen van het eenzijdig beeld van de gezondheidszorg, waarbij enkel naar oplossingen wordt gezocht voor loontrekkenden.

Vertegenwoordigers van de zelfstandige thuisverpleging: KZTV en e-Vita