COVID-UPDATE: Richtlijnen in functie van coronabarometer

Vanaf 22 maart 2022 zullen de richtlijnen met betrekking tot COVID-19 in de thuiszorg worden afgestemd op de coronabarometer. Het Overlegcomité houdt bij het bepalen van de code, naast de druk op de zorg, ook rekening met een globale evaluatie van de epidemiologische situatie en heeft specifiek aandacht voor de geestelijke gezondheid. De algemene hygiënische maatregelen blijven van toepassing, ongeacht de kleurcode. Afhankelijk van de kleurcodes werden er adviezen opgesteld voor het dragen van het mondneusmasker.

Sinds 7 maart 2022 zijn we overgeschakeld naar code geel.

Concreet wilt dit zeggen dat een chirurgisch mondmasker gedragen wordt door iedere medewerker en vrijwilliger in onderstaande situaties:

  • bij het verlenen van elke zorg met een nabij fysiek contact (vb: hygiënische zorg) ongeacht of deze zorg plaatsvindt in de woning van de gebruiker of in het centrum voor dagopvang (CDO) of het lokaal of regionaal dienstencentrum (LDC / RDC);
  • in binnenruimten (o.a. de thuisomgeving, het CDO/ het LDC) wanneer de medewerker of vrijwilliger een gekend hoog risicocontact had, en dat tot en met 7 dagen na het laatste hoog risico contact;
  • indien de medewerker of vrijwilliger met milde ziektesymptomen mag gaan werken (minstens na het doorlopen van de op dat moment geldende teststrategie voor COVID-19)

Het FFP2-mondneusmasker moet gebruikt worden wanneer men zorg- en ondersteuning biedt bij een COVID-19 positieve gebruiker.

Het is aanbevolen voor gebruikers om tijdens de (zorg)contacten een mondneusmasker te dragen.
Indien de gebruiker symptomen heeft gerelateerd aan COVID-19 of COVID-19 positief is moet de gebruiker minimaal een chirurgisch mondneusmasker dragen tijdens de (zorg)contacten