Samenwerking

Zoals Bob Dylan reeds 58 jaar geleden visionair bezong:

Come gather ‘round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone
If your time to you is worth savin’
And you better start swimmin’
Or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’

(Vrij vertaald: Kom samen mensen,
waar je ook bent.
Geef toe dat het water
om je heen is gestegen.
En aanvaard dat je spoedig
tot op het bot doorweekt zult zijn.
Als je tijd voor jou
het redden waard is,
dan kun je beter gaan zwemmen.
Anders zul je zinken als een baksteen.
Want de tijden veranderen.)

De tijden veranderen. En dat dat dankzij de coronacrisis in stroomversnelling gebeurt, hoeven we je niet uit te leggen.

Het water om ons heen stijgt, en bij de verpleegkundige die zich enkel richt tot het verlenen van basiszorg staat het misschien al aan de lippen. Maar bij Mederi zitten sterke zwemmers, mensen die niet stilzitten maar vooruit hebben gekeken. Mensen die weten wat er in de sector en in de wereld beweegt.

Net daarom hebben we de laatste 2 jaar gewerkt aan een structurele samenwerking met thuiszorgorganisatie i-mens. We willen jou over deze samenwerking inlichten omdat we het belangrijk vinden dat je weet waarom we dit doen. En daar zijn tal van redenen voor, onder andere:

  • Ziekenhuizen zijn steeds meer op zoek naar totaaloplossingen bij ontslag van een patiënt; oplossingen die soms hoog technisch, soms multidisciplinair zijn en niet geografisch beperkt.
  • Mensen willen langer thuisblijven, om welke reden dan ook. Met de steeds groter wordende vergrijzing gaat het aantal zorgbehoevenden thuis alleen maar groeien. Helaas groeit het aantal thuisverpleegkundigen niet in verhouding mee. Dankzij de samenwerking met i-mens kunnen we de juiste zorgverlener (poetshulp, verpleegkundige, gezinszorg, zorgkundige, …) op de juiste plaats inschakelen. Hierdoor vergroten we de efficiëntie binnen de thuiszorg en maken we het haalbaar om meer mensen kwaliteitsvolle verpleegkundige zorg te bieden.
  • De samenwerking biedt mogelijkheid tot de combinatie van loondienst en zelfstandig statuut doorheen de carrière, de zogenaamde ‘hybride loopbaan’.
  • Dankzij het brede aanbod aan zorg kunnen we met nieuwe initiatieven de zorgmarkt op. We hebben vanuit het verleden geleerd dat vanuit de thuisverpleging alleen dergelijke initiatieven opstarten onhaalbaar is. Samen kan je meer!
  • Voor mutualiteiten of andere grote doorverwijzers is werken met 1 aanspreekpunt van groot belang. Bovendien stijgt onze zorggarantie en -kwaliteit door de grootte van het zorgverlenersaanbod.
  • Ook rond digitalisering in de zorg hebben we gezamenlijke stappen gezet: zowel i-mens als Mederi participeert in zorgcentrale Z-Plus. Ook hier weer: zorg op afstand vergt een hoge inzet van middelen en kan je moeilijk enkel met thuisverpleging doen.