REACTIE OP DE VERSCHENEN NIEUWSBERICHTEN OVER WANPRAKTIJKEN IN DE THUISVERPLEGING

REACTIE OP DE VERSCHENEN NIEUWSBERICHTEN OVER WANPRAKTIJKEN IN DE THUISVERPLEGING

Wellicht zag je onlangs het onderzoek van HLN en VTM Nieuws rond getuigenissen over wanpraktijken in de thuisverpleging verschijnen. Vanuit Mederi distantiëren we ons van de toegepaste praktijken die vermeld worden in het artikel.

Deze manier van handelen is niet representatief voor de duizenden thuisverpleegkundigen die zorgen verlenen vanuit professionaliteit en betrokkenheid. Als organisatie thuisverpleging is het onze plicht om de keuzevrijheid van de patiënt te vrijwaren en tegelijk onze praktijken te beschermen tegen de bizarre omstandigheden waarin patiënten worden overtuigd om door een andere verpleegkundige te worden verzorgd. Het maakt niet uit wie een dergelijke houding aanneemt tegenover kwetsbare patiënten en hun familie, ze is verwerpelijk.

Het kan niet dat een sector gedwongen wordt om zichzelf te beschermen omdat bepaalde bedrijven amper rekening houden met een ethische code. Keuzevrijheid van de patiënt mag dan al een waardevol element zijn van onze Belgische gezondheidszorg, het heeft pas enige waarde als de patiënt ook op een correcte manier wordt geïnformeerd.

Dat hulpbehoevende personen onder druk worden gezet door hen te vertellen dat ze hun zorg dreigen te verliezen als ze niet ingaan op het voorgestelde aanbod is nooit ok. Als geld het overneemt van intrinsieke ethische waarden als empathie en inleving met hulpbehoevende personen, waarvan we nog steeds overtuigd zijn dat de meeste zorgverstrekkers ze hebben, dan blijft niets meer over van ons systeem.

Als zorg wordt herleid tot een handelsproduct, is de basis weg.

Meer dan ooit is er nood aan ethisch zorgondernemerschap, meer dan ooit moeten foute praktijken aangepakt worden, waar ze ook gebeuren. Het is niet omdat iets niet wordt bestraft dat het goed is. Als zorgverlener kies je zelf welke waarden je toepast; laat dit iedereen aanzetten tot nadenken en laat vooral de sector nu zelf zijn verantwoordelijkheid nemen. Het charter thuisverpleging is belangrijk, de reactie van onze beleidsmakers eveneens.

Bescherming voor jouw praktijk
Omwille van de dubieuze manieren waarop in realiteit helaas gehandeld wordt met patiënten, hebben we vanuit Mederi een bescherming ingebouwd voor jouw praktijk. Bij het ondertekenen van het contract met de praktijk gaat de zorgverlener ermee akkoord een eventuele forfaitaire vergoeding te betalen. Indien bij vertrek van de zorgverlener de zorg voor de patiënten mee uit de praktijk wordt gehaald, en enkel dan, KAN de coördinator deze vergoeding aanrekenen aan de vertrekkende zorgverlener, nooit aan de patiënt.

De patiënt blijft dus volledig vrij om te kiezen voor zijn/haar zorgverlener. De forfaitaire vergoeding is niet verschuldigd voor de patiënten die door de persoonlijke relaties van de zorgverstrekker zijn aangebracht. Dit geeft geenszins een belemmering op de vrije keuze van de patiënt, maar gaat over de verantwoordelijkheid die de zorgverlener opneemt binnen de praktijk. Deze manier van werken is uiteraard getoetst bij onze juridische dienst en is juridisch dan ook perfect in orde.

De kans bestaat dat jouw patiënt een dergelijk document waarvan sprake in het artikel verwart met de GDPR-documenten. Deze laatstgenoemde documenten dienen net en enkel om de privacy van de patiënt te beschermen en kunnen dus zonder enige schrik door de patiënt ondertekend worden.

Zit je met vragen?
Je kan zoals steeds terecht bij jouw praktijkcoach. We luisteren graag!