Palliatieve Zorg Antwerpen

Palliatieve Zorg Antwerpen


Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is gericht op ‘palliatie’, verzachting of verlichting.

Palliatieve zorg wordt aangeboden wanneer genezen niet (meer) mogelijk is.

Binnen de stervensbegeleiding probeert de palliatieve zorg een continue en totale zorg te bereiken die het lijden zo veel mogelijk beperkt en verzacht.

Dit betekent dat palliatieve zorg:

  • De patiënt zo’n actief mogelijk leven geeft tot aan zijn dood.
  • De levenskwaliteit verhoogt en het ziekteverloop eventueel positief beïnvloedt.
  • Verlichting biedt bij pijnklachten en lijden door andere symptomen.
  • De psychologische en spirituele aspecten van de patiëntenzorg integreert.
  • Toepasbaar is vanaf een vroeg stadium in het ziekteverloop, in combinatie met andere levensverlengende behandelingen zoals chemo- en radiotherapie.
  • Teamwork benadrukt om te voldoen aan de behoeften van patiënt én familie.
  • De familie ondersteunt in hun rouwproces.
  • Het leven eerbiedigt en de dood ziet als een normaal proces.
  • De intentie heeft om de dood noch te bespoedigen noch uit te stellen.


Wie biedt palliatieve zorg aan?

Sommige instellingen bieden palliatieve zorg aan op professionele grondslag, maar vaak wordt er een beroep gedaan op vrijwilligers en familieleden, de zogenaamde ‘mantelzorgers’.

Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen ervoor om hun laatste levensfase thuis door te brengen.

Daar zijn ze omringd door hun naasten en worden ze ondersteund door de palliatieve thuisverpleging.


Wat is ons doel?

Palliatieve Zorg Antwerpen wil de levenskwaliteit van patiënten met een levensbedreigende aandoening (en van hun naasten) verbeteren.

Dat doen we enerzijds door lichamelijke, psychosociale en/of spirituele pijn te voorkomen en te verlichten.

Anderzijds willen we pijn en andere symptomen vroegtijdig signaleren, beoordelen en behandelen. 


Wat beloven wij?

Thuisverpleging Antwerpen organiseert in samenspraak met andere hulpverleners palliatieve zorg naar uw wensen.

Bijna alles wat in het ziekenhuis kan, kan ook thuis dankzij onze flexibiliteit en beschikbaarheid, 24/7.

 

Deze palliatieve thuiszorg omvat:

  • Lichamelijke verzorging (met het accent op comfortsbevordering)
   • Medische behandelingen worden stopgezet (met uitzondering van pijnbestrijding en andere comfortverhogende maatregelen)
   • Palliatieve sedatie
  • Psychologische zorg (een vrijblijvend aanbod om de situatie te helpen aanvaarden)
  • Omgevingszorg
   • Familie en/of partner begeleiden bij het aanvaardings- en rouwproces
   • Materiële aspecten (ziekteverzekering, tijdelijke tussenkomst in verblijfskosten van familieleden …)
  • Existentiële zorg (morele of gelovige duiding geven op vraag van de patiënt)
Disclaimer: “Alle gevraagde informatie wordt vertrouwelijk behandeld volgens de richtlijnen van GDPR EU2016/679. Voor meer info zie pagina privacy.”Bel ons