Thuisverpleging Antwerpen                                                                                

Thuisverpleging Hoboken Berchem

Steeds meer doen mensen een beroep op thuisverpleegkundigen. Als de verblijven in het ziekenhuis altijd maar korter worden en er geen plaats is in de woon- en zorgcentra, kan thuisverpleging immers een prima oplossing bieden. Meer nog, dankzij thuisverpleging kunnen mensen langer in hun vertrouwde omgeving verblijven.

Daarom:

  • Staat de patiënt centraal
  • Zijn wij neutraal en onafhankelijk
  • Zijn we 24/24 uur en 7/7 dagen bereikbaar
  • Betekent onze soepele organisatiecultuur voor u flexibiliteit en directe hulp
  • Samenwerking vormt de basis voor de beste zorg
  • Iedereen kan op onze hulp rekenen, voor een inspuiting, verzorging van een wonde, hygiënische zorgen,…

Thuisverpleging Hoboken Berchem is gespecialiseerd in complexe zorgsituaties, zoals ouderenzorg en palliatieve zorgen. Onze medewerkers hebben de kennis en ervaring in huis om aan al uw noden te voldoen: Inspuitingen, verzorging van wonden, hygiënische zorgen… Daarnaast bieden wij ook specifiek verpleegtechnische zorgen aan zoals chemotherapie aan huis.

Onze troeven? Bij ons staat de patiënt centraal. We zijn dan ook dag en nacht bereikbaar dankzij een soepele en flexibele organisatiecultuur. Indien nodig komen wij meerdere keren per dag op bezoek. Onze ruime expertise in ouderenzorg en verpleging maakt van ons een betrouwbare gezondheidspartner, die tegelijk neutraal en onafhankelijk is.

Thuisverpleging Antwerpen maakt deel uit van een zorgnetwerk. Zo kunnen we samen met uw andere zorgverstrekkers zoals uw huisarts of kinesist de beste zorg voor u kunnen garanderen. Eventuele problemen worden op deze manier snel opgemerkt en onmiddellijk bijgestuurd.

Bent u niet meer zo goed te been of wordt u soms onwel? Sinds kort bieden we ook een persoonlijk alarmsysteem dat u altijd bij u kan dragen. In geval van nood drukt u gewoon op de knop en er komt onmiddellijk iemand helpen. Een gevoel van zekerheid en veiligheid, 24/24 uur en 7/7 dagen.

 

Dit alarmsysteem wordt GRATIS aangeboden aan zwaar zorgafhankelijke en palliatieve patiënten die door ons team verzorgd worden. Er wordt enkel een waarborg gevraagd voor het toestel.