Tijdens de startconferentie van woensdag 28 september 2016 kreeg het grote publiek een eerste keer inzage in de hervormingen van het zogenoemde KB78 of de wet op de uitoefeningen van de gezondheidszorgberoepen. Het was onder ruime belangstelling, en dus ook die van VBZV, dat Minister De Block, Prof. Koen Vandewoude, jurist Tom Goffin en kabinetschef Pedro Facon de huidige stand van zaken presenteerden.

De drie grote pijlers in de hervormingen van de Minister De Block zijn:

  • Competente zorgverleners

Het zal in de toekomst niet meer voldoende zijn om een diploma te bezitten om bepaalde handelingen te mogen uitvoeren. Je zal je ervaring, gevolgde bijscholingen en specialisaties moeten aantonen en er zal “evidence based” gewerkt dienen te worden. Er zullen competentieprofielen worden opgesteld die gecontroleerd zullen worden. Het herinvoeren van een visum dat als een soort van professionele identiteitskaart wordt gebruikt, zal hierin een belangrijke rol spelen.

  • Multidisciplinaire geïntegreerde gezondheidszorg
Men wil weg van de klassieke hiërarchie en het in hokjes denken.  Door samen te werken in het bloemmodel wil men een betere kwaliteit van de zorg afleveren en kostenbesparend zijn. Elke zorgverstrekker zal zijn autonomie behouden maar het zal niet meer mogelijk zijn om bepaalde zorgen te claimen.