COVID-update: laatste nieuws over vaccinaties

 

 

Allergisch aan vaccin tegen COVID-19?

Dan kan dat officieel laten vastgesteld worden door een referantie-arts/allergoloog. De arts vult een aanvraagformulier (beschikbaar midden oktober) in waaruit blijkt dat de persoon in kwestie niet mag gevaccineerd worden.  Met dit attest worden alle COVID-testen die nodig zijn voor een Covid Safe Ticket of Europees Corona Certificaat terugbetaald door het ziekenfonds.
Vanaf het moment dat er vaccins komen die geen PEG of polysorbaat meer bevatten, zal vaccinatie van personen met een allergie tegen deze bestanddelen wel mogelijk worden.

Een extra prik voor…

 • bewoners van woonzorgcentra en serviceflats;
 • in residentiële voorzieningen voor mensen met een handicap;
 • in psychiatrische centra voor ouderen;
 • iedereen ouder dan 65 jaar;
 • personen vanaf 12 jaar uit de geselecteerde doelgroep met verminderde immuniteit:- met aangeboren afweerstoornissen (waaronder ook downpatiënten)
  – die chronische nierdialyse krijgen
  – met inflammatoire aandoeningen die worden behandeld met immunosuppressiva
  – een kankerbehandeling volgen, of die er afgelopen 3 jaar een behandeling voor kregen
  – stamcel- en orgaantransplant patiënten, inclusief pre-transplantpatiënten
  – HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

De extra dosis is een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna) zijn, ongeacht de eerste vaccins.
Voor de personen jonger dan 65 jaar, die volledig gevaccineerd zijn en geen verzwakt afweersysteem hebben, tonen de huidige wetenschappelijke studies aan dat hun bescherming tegen hospitalisatie en ernstige ziekte door COVID-19 tot op heden voldoende hoog blijft. Een herhalingsdosis is voor hen nu dus niet nodig.

Is mijn vaccinatiecentrum nog open?

Aanvankelijk werden de vaccinatiecentra voorzien tot 15 oktober 2021. Met de beslissingen rond een extra dosis van het vaccin is een verlenging van de vaccinatiecentra aangewezen.
Er wordt gestreefd naar minstens 1 vaccinatiecentrum per eerstelijnszone. Voorlopig wordt de financiering en ondersteuning gegarandeerd om de vaccinatiecentra verder te zetten tot het einde van 2021. Tijdens de komende weken zullen er naast de extra prikken ook nog nieuwe vaccinatieschema’s opgestart worden voor personen die 12 jaar worden, niet-gevaccineerde studenten en werknemers of personen die na twijfel zich toch nog willen laten vaccineren.

Steeds nakijken welk vaccinatiecentrum op de uitnodiging vermeld staat zal zeker aan te raden zijn!