Domus Medica vindt COVID-19-vaccinatie door apothekers geen goed idee

15 FEB 2022

PREVENTIE & GEZONDHEIDSPROMOTIE

COVID-19

coronavirus

Vandaag is de wet houdende de vaccinatie en de toediening door apothekers in verband met COVID-19 in de Kamercommissie Volksgezondheid van het federaal parlement goedgekeurd. Huisartsenvereniging Domus Medica vindt dit nochtans geen goed idee. Hoewel een hoge vaccinatiegraad uiteraard belangrijk is, vindt Domus Medica het essentieel dat dit gebeurt in een samenwerkingsmodel en niet in een concurrentiemodel.

De wet houdende de vaccinatie en de toediening door apothekers in verband met COVID-19 is afgelopen dinsdag goedgekeurd in de Kamer Volksgezondheid van het federaal parlement. Deze wet laat toe dat één bepaalde beroepsgroep ook kan vaccineren in het kader van COVID-19. Domus Medica betreurt deze beslissing en stelt vast dat de beroepsgroep van apothekers al jaren ijvert om de wet aan te passen, zodat zij ook kunnen vaccineren. Dr. Roel Van Giel (voorzitter Domus Medica): “Deze wet is absoluut geen meerwaarde voor de bevolking. Hierdoor worden de financiële belangen van één beroepsgroep gediend en niet de belangen van de algemene bevolking.” 

Ook de Raad van State maakte belangrijke opmerkingen bij het wetsontwerp. Het meest in het oog springende is de bemerking dat een apotheek geen veilige omgeving is om de vaccinatie in het kader van COVID-19 te organiseren. Er is bijvoorbeeld veel ruimte nodig. Dr. Roel Van Giel: “Een hoge vaccinatiegraad is voor iedereen belangrijk, maar daarnaast heeft de bevolking recht op een goede en veilige organisatie van vaccinatie. Op geen enkel moment toont de beroepsgroep van apothekers hoe zij dit zien. Het is dan ook een aanfluiting voor al het werk dat huisartsen en specialisten nu al meer dan een jaar in de vaccinatiecentra doen om de vaccinaties veilig te laten verlopen. Domus Medica biedt daarom een alternatief, namelijk een samenwerkingsmodel waar de patiënt centraal staat en de huisarts een sleutelfiguur is.” 

Voor de huisartsenvereniging kan een goed samenwerkingsmodel eruitzien zoals het pilootproject Kemp en Duin in Genk. In dit pilootproject stond de patiënt centraal met de huisarts als sleutelfiguur. De huisartsen nodigden de patiënten uit. Op niveau van de eerstelijnszone werden er op voorhand duidelijke afspraken gemaakt over de organisatie van de vaccinatie, waarbij de expertise van apothekers en verpleegkundigen uitvoerig werd ingezet. In dit pilootproject waren apothekers onder andere verantwoordelijk voor het aanprikken van het flacon, het optrekken van het vaccin, … . Andere mogelijkheden binnen een samenwerkingsmodel is dat de apothekers de patiënten opbellen die moeilijk bereikbaar zijn door een huisarts. De resultaten van dit pilootproject zijn bijzonder bemoedigend.

Domus Medica heeft op verschillende momenten haar stem laten horen tegenover het beleid met betrekking tot deze wetgeving, alsook het alternatief uitgebreid voorgesteld. De huisartsenvereniging stelt echter vast dat hier geen gehoor aan gegeven is en betreurt dit ten zeerste. Ze houdt daarom de vinger aan de pols en zal haar leden de komende dagen uitgebreid informeren over het samenwerkingsmodel.

Dr. Roel Van Giel
Voorzitter Domus Medica