COVID-update: laatste nieuws over vaccinaties

 

 

Allergisch aan vaccin tegen COVID-19?

Dan kan dat officieel laten vastgesteld worden door een referantie-arts/allergoloog. De arts vult een aanvraagformulier (beschikbaar midden oktober) in waaruit blijkt dat de persoon in kwestie niet mag gevaccineerd worden.  Met dit attest worden alle COVID-testen die nodig zijn voor een Covid Safe Ticket of Europees Corona Certificaat terugbetaald door het ziekenfonds.
Vanaf het moment dat er vaccins komen die geen PEG of polysorbaat meer bevatten, zal vaccinatie van personen met een allergie tegen deze bestanddelen wel mogelijk worden.

Een extra prik voor…

 • bewoners van woonzorgcentra en serviceflats;
 • in residentiële voorzieningen voor mensen met een handicap;
 • in psychiatrische centra voor ouderen;
 • iedereen ouder dan 65 jaar;
 • personen vanaf 12 jaar uit de geselecteerde doelgroep met verminderde immuniteit:- met aangeboren afweerstoornissen (waaronder ook downpatiënten)
  – die chronische nierdialyse krijgen
  – met inflammatoire aandoeningen die worden behandeld met immunosuppressiva
  – een kankerbehandeling volgen, of die er afgelopen 3 jaar een behandeling voor kregen
  – stamcel- en orgaantransplant patiënten, inclusief pre-transplantpatiënten
  – HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

De extra dosis is een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna) zijn, ongeacht de eerste vaccins.
Voor de personen jonger dan 65 jaar, die volledig gevaccineerd zijn en geen verzwakt afweersysteem hebben, tonen de huidige wetenschappelijke studies aan dat hun bescherming tegen hospitalisatie en ernstige ziekte door COVID-19 tot op heden voldoende hoog blijft. Een herhalingsdosis is voor hen nu dus niet nodig.

Is mijn vaccinatiecentrum nog open?

Aanvankelijk werden de vaccinatiecentra voorzien tot 15 oktober 2021. Met de beslissingen rond een extra dosis van het vaccin is een verlenging van de vaccinatiecentra aangewezen.
Er wordt gestreefd naar minstens 1 vaccinatiecentrum per eerstelijnszone. Voorlopig wordt de financiering en ondersteuning gegarandeerd om de vaccinatiecentra verder te zetten tot het einde van 2021. Tijdens de komende weken zullen er naast de extra prikken ook nog nieuwe vaccinatieschema’s opgestart worden voor personen die 12 jaar worden, niet-gevaccineerde studenten en werknemers of personen die na twijfel zich toch nog willen laten vaccineren.

Steeds nakijken welk vaccinatiecentrum op de uitnodiging vermeld staat zal zeker aan te raden zijn!

Isolatie en quarantaine bij Corona

Wat doet Thuisverpleging Antwerpen?

Diverse Diensten

 

thuisverpleging Antwerpen[activecampaign form=11]

Van inspuitingen, wondzorgen tot hygiënische zorgen.
We bieden ook complexere verpleegtechnische zorgen aan huis, zoals een infuus aanbrengen of chemotherapie.
Wij zijn gespecialiseerd in complexe zorgsituaties, zoals ouderenzorg en palliatieve zorgen.
In deze vakgebieden hebben wij een ruime expertise opgebouwd.

Wie verzorgt Thuisverpleging Antwerpen?

IEDEREEN die verpleegkundige hulp nodig heeft KAN OP ONZE HULP REKENEN

Dit kan gaan van 1 keer tot meermaals per dag (3 à 4 bezoeken per dag is niet uitzonderlijk).

We hebben een zeer uitgebreid zorgaanbod en staan 24/7 klaar om u te helpen (ook op feestdagen).
Zorgkosten worden rechtstreeks met uw ziekenfonds afgerekend, dankzij de derdebetalersregeling.

Voor meer informatie omtrent de zorgen die we verlenen, bezoek dan zeker onze website
https://thuisverpleging-antwerpen.org/diensten/

Compressietherapie

Arteriële ulcera (open been) is een zweer die ontstaan is door een tekort aan zuurstof en voedingsstoffen in het weefsel. Het tekort is veroorzaakt door een vernauwing in de aanvoerende bloedvaten (arteriën). Dit lijdt dan tot weefselsterf.

Bij een veneuze ulcera (open been) is de terugvoer van het bloed uit de benen naar het hart verstoort. Hierdoor ontstaat er een hoge druk in de benen en treedt er vocht uit de vaten waardoor er “pitting oedeem” (onderhuidse vochtophoping waarin putjes kunnen worden gedrukt) ontstaat en het vocht zich uiteindelijk door de huid naar buiten werkt.

Beide zijn een veel voorkomend gezondheidsprobleem en de sleutel tot een succesvolle behandeling ligt in het gebruik van compressietherapie.
Verschillende factoren kunnen de goede resultaten van compressietherapie beïnvloeden.
• De compressie lange tijd vol houden
• Een goed huidhygiëne in acht te nemen
• Mobiel te blijven en aan lichaamsbeweging te doen
• Om tijdens rustpauzes de benen omhoog te leggen

Ervaar je moeilijkheden bij het aanbrengen van compressietherapie (dauerbinde,…) contacteer ons op 0800/82 202

Op de bijgevoegde foto’s ziet u een mooi voorbeeld van een compressietherapie met dauerbinde.

https://thuisverpleging-antwerpen.org/Compressietherapie

Compressietherapie

[activecampaign form=7]Compressietherapie betekent letterlijk “drukbehandeling”.

Wat is arteriële en veneuze ulcera?

Arteriële ulcera (open been) is een zweer die ontstaan is door een tekort aan zuurstof en voedingsstoffen in het weefsel. Het tekort is veroorzaakt door een vernauwing in de aanvoerende bloedvaten (arteriën). Dit lijdt dan tot weefselsterf.

Bij een veneuze ulcera (open been) is de terugvoer van het bloed uit de benen naar het hart verstoort. Hierdoor ontstaat er een hoge druk in de benen en treedt er vocht uit de vaten waardoor er “pitting oedeem” (onderhuidse vochtophoping waarin putjes kunnen worden gedrukt) ontstaat en het vocht zich uiteindelijk door de huid naar buiten werkt.

Beide zijn een veel voorkomend gezondheidsprobleem en de sleutel tot een succesvolle behandeling ligt in het gebruik van compressietherapie.

 

Wat is het resultaat van compressietherapie?  

Verschillende factoren kunnen de goede resultaten van compressietherapie beïnvloeden.

 • De compressietherapie lange tijd vol houden
 • Een goed huidhygiëne in acht te nemen
 • Mobiel te blijven en aan lichaamsbeweging te doen
 • Om tijdens rustpauzes de benen omhoog te leggen

Wat zijn de verschillende soorten compressietherapie?

 • Korte rek zwachtel: is niet zo elastisch en geeft een hoge druk op het been als het in beweging is. Je gebruikt het meestal bij een mobiele patiënt, deze mag dag en nacht gedragen worden.
 • Lange rek zwachtel: geeft in rust een hoge druk. Je legt het ’s ochtends aan en verwijdert het voor de nacht. Deze wordt gebruikt bij een patiënt in rust.
 • Zinklijmverband: dit zijn korte rekverbanden die je voor meerdere dagen kunt aanleggen bij ambulante patiënten. Ze blijven beter zitten (gedurende één week) en zijn comfortabeler. Je kan ze niet opnieuw gebruiken.
 • Meer-lagenverband: waarbij je meerdere zwachtels, 2 of soms ook 4 lagen, over elkaar aanbrengt. Dit kan een week ter plaatse blijven.
 • TEK (Therapeutische Elastische Kous): wordt gebruikt bij Lymfoedeem en mensen met spataders, oud trombose been of open benen. In deze gevallen hebben de patiënten last van een ophoping van vocht .
 • Rondbrei en vlakbrei kousen: Rondbrei kousen worden buisvormig gebreid en hebben dus geen naden. Voor vlakbrei kousen wordt eerst een lap gebreid, waarvan een kous gemaakt wordt. Ze zijn stijver zodat ze de vochtophoping in het been beter tegengaan. Maar ze zijn moeilijker aan te trekken, voelen warmer aan en hebben een naad op de kuit.
 • IPC (Intermitterende Pneumatisch Compressie): uit onderzoek blijkt dat IPC gebruikt in combinatie drukverbanden wellicht effectiever zijn dan alleen het gebruik van een verband. Nadelen zijn de kosten, het geluid, het ongemak,… vooral bij patiënten buiten het ziekenhuis of zorginstelling voor ouderen.
Er is geen bewijs dat enig soort verband het beste is. Een verband moet zo goed mogelijk worden aangelegd en dit vergt enige zwachtelervaring. Wanneer compressietherapie niet op de juiste manier wordt toegepast, kan het de genezing belemmeren en vertragen.

Ervaar je moeilijkheden bij het aanbrengen van compressietherapie (dauerbinden, rosidal…) contacteer ons op 0800/82 202

Op de onderstaande foto’s ziet u een mooi voorbeeld van een compressietherapie met dauerbinden.

CompressietherapieCompressietherapieCompressietherapie

 

 

Thuisverpleging Antwerpen actief in de COVID-19 triageposten

Vandaag de dag kunnen we er niet meer rond!

Corona houdt de wereld al ettelijke maanden in zijn greep. Overal ter wereld worden er maatregelen getroffen.

Steeds meer triagecentra worden opgericht in verschillende provincies, samen gaan ze de strijd aan tegen het Coronavirus. Als er een vermoeden is dat u besmet bent met het virus, word je doorverwezen naar een triagecentrum van uw regio door uw huisarts. Hier wordt beslist of u naar het ziekenhuis moet voor verdere behandeling of u thuis kan uitzieken.

Op deze manier vermijden we een overbelasting van de huisartspraktijken en kunnen we eventuele verspreiding voorkomen.

Iedere regio beschikt over een triagecentrum.

De huisartsenkoepel Waasland, huisartsenwachtpost Waasland en het AZ Nikolaas ziekenhuis hebben samen een COVID-19 triagepost Waasland opgericht.

Ook Thuisverpleging Antwerpen maakt deel uit van dit team. Onze verpleegkundigen worden mee ingezet om de COVID-testen uit te voeren en te ondersteunen waar nodig.

SAMEN STAAN WE STERK

Thuisverpleging Antwerpen behaalt kwaliteitslabel

Na een jaar van hard werken, beleidslijnen uitschrijven en implementeren, mochten we afgelopen vrijdag ons kwaliteitslabel in ontvangst nemen.

Wij blijven inzetten op kwaliteit van zorg om onze patiënten de beste zorgen te kunnen bieden.

Panoreportage Vlaamse Rusthuizen

Schrijnende Toestanden in Vlaamse Rusthuizen.

 

Zeven minuten om rusthuisbewoner te wassen

31/01/2017Binnenland
Het enige sociaal contact dat vereenzaamde bejaarden hebben, is dat met het personeel. Maar er is geen tijd voor een praatje. BSIP

De werkdruk in de publieke zorgsector ligt zeer hoog. ‘Er is te weinig tijd om de bewoners de nodige verzorging te geven.’

Zeven minuten om rusthuisbewoner te wassen

VAN ONZE REDACTRICE 

BRUSSEL

Zeven minuten. Zoveel tijd kan een zorgverlener gemiddeld spenderen aan een rusthuisbewoner tijdens de ochtendshift.

In die tijd moet de bewoner een nieuwe luier krijgen of naar het toilet kunnen gaan, gewassen worden en een ontbijt krijgen.

De werkdruk en het personeelsgebrek in de zorgsector leiden soms tot onmenselijke situaties, zoals blijkt uit de getuigenis van Willy Van Gendt, hoofdverpleegkundige in een openbaar woon-zorgcentrum.

‘Tijdens de nachtshift zijn bij ons maar één verpleegkundige en twee zorgkundigen beschikbaar, en dat voor minstens zestig bewoners. Op een nacht was de verpleegkundige anderhalf uur bezig met één bewoner die hoge koorts had. Intussen was een andere bewoner met zijn hoofd vast komen zitten tussen de bedspijlen. Dat werd pas achteraf opgemerkt. En dan werd iemand van de ochtenddienst ook nog ziek, waardoor de nachtverpleging nog wat langer moest werken.’

‘Op een nacht was de verpleegkundige anderhalf uur bezig met één bewoner die koorts had. Een andere bewoner zat met zijn hoofd vast tussen de bedspijlen’

De christelijke vakbond ACV bevroeg 1.141 werknemers uit de zorgsector en stelde vast dat de werkdruk in de publieke zorgsector bijna onhoudbaar is.

‘Uit de bevraging blijkt heel duidelijk dat het personeel in de zorgsector zijn werk met veel ­passie uitvoert’, zegt Jan Mortier, coördinator van het ACV Openbare Zorgsector. ‘De personeelsleden willen de bewoners een comfortabele oude dag bieden. Maar de kwaliteit van de zorg komt in het gedrang door de toegenomen werkdruk.’

Geen tijd voor praatje

Volgens het ACV neemt die druk toe door de besparingen in de zorgsector en doordat afwezigen niet worden vervangen. Ook de toename van administratieve taken leidt tot extra stress.

Mensen wachten vandaag zo lang mogelijk om naar een rusthuis te gaan, tot ze hulpbehoevend zijn geworden. Maar het personeel heeft almaar minder tijd. Dat gaat ten koste van de sociale contacten met de rusthuisbewoners. ‘Het enige sociaal contact dat vereenzaamde bejaarden nog hebben, is dat met het personeel. Maar nu is er geen tijd meer voor een praatje’, zegt Mortier.

De klemtoon ligt vooral op het fysieke welzijn van de bewoner, de mentale noden komen weinig aan bod. Mortier: ‘Als een bewoner te horen krijgt dat zijn zoon kanker heeft, of een kleinkind ziek is geworden, heeft het personeel amper tijd om daarbij stil te staan.’

Te weinig luiers

Door de beperkte middelen moeten de centra de vinger op de knip houden. Soms gaat het zo ver dat het personeel de luiers moet tellen. Een bewoner mag niet meer dan het aantal voorziene luiers krijgen.

De werkdruk heeft ook invloed op het personeel. Er is meer stress op het werk en de spanningen tussen collega’s zijn toegenomen, blijkt uit de bevraging. Ook krijgen personeelsleden minder hulp tijdens het heffen en tillen van bewoners.

Het ACV vergeleek de cijfers uit de bevraging met een studie van de LBC-NVK over de private sector van woon-zorgcentra. De resultaten van beide enquêtes lopen sterk gelijk. ‘We spreken hier over een algemene problematiek van de volledige sector’, besluit Mortier.

Het ACV pleit voor meer personeel. Niet alleen voor de zorgfuncties, ook bij ondersteunende diensten zoals het keukenpersoneel, de poetsdienst of de logistieke werknemers.

‘We spelen in op de steeds complexer wordende zorg- en ondersteuningsvragen in de woon-zorgcentra’, reageert Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). ‘Tegen eind 2018 komen er 9.800 woongelegenheden bij.’ Er werd voor 2017 ook 19 miljoen euro vrijgemaakt voor investeringen.

hydra шишки сайт – зеркало гидры

Рабочая ссылка на гидру

Лучшая автоматизированная площадка в даркнете HYDRA. Будьте бдительны, остерегайтесь мошеннических сайтов! Используйте только официальные ссылки при посещении ресурса.

Основное зеркало:

Onion зеркала (Tor Browser):

Что же такое HYDRA?

Гидра – это автоматизированная площадка в даркнете, которая по сути является маркетплейсом для различного рода товаров и услуг. Участники сервиса полностью анонимны и могут проводить сделки между собой как в автоматическом, так и полуавтоматическом режиме с привлечением гаранта ресурса. При возникновении спорных моментов каждая ситуация рассматривается индивидуально и конечный вердикт по спору выносится модераторами площадки с учётом общей статистики и доводов сторон.

Использование сети TOR

Весь входной и выходной трафик пользователей шифруется и направляется через сервера TOR

Качество товаров

Вся продукция проходит тщательную проверку, при необходимости проводятся лабораторные исследования

Удобная оплата

Для пополнения аккаунта можно использовать BTC, а также внутренние обменники QIWI/sim/ЯД/на карту

Более 5 лет на рынке

Hydra onion ссылка на моментальные магазины в тор. Автоматизированная площадка с наркотиками в вебе, телеге, торе. Товары, которые вы так долго ждали: амфетамин, шишки, гашиш, кокаин, спайс, героин, лсд, грибы — все доступно на официальном сайте площадки гидра. Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Омск, Новгород, Астрахань, Нижний Новгород, Пермь, Первоуральск, Казань, Астана, Минск, Киев, вся Россия и СНГ. Моментальные магазины на Гидра — это наиболее безопасные магазины в сети тор, которые работают по принципу закладок магнитов и прикопов в любом регионе. Курьеры исполняют клад так, чтобы никто кроме покупателя его не нашёл, предоставляются точные координаты и фотографии места заклада. Вакансии курьеров открыты, большинство отзывов – положительные. Мошеннические магазины своевременно блокируются, и если всё же вас обманули, то пишите модераторам через форму обратной связи на сайте, мы урегулируем ваш вопрос.

Способы обхода блокировок

Самый популярный способ обхода блокировок – это использование Tor браузера и VPN. Роскомнадзор и правительство всячески пытаются воспрепятствовать работе площадке и продаже товаров. Для полноценной работы площадки необходимы надежные сервисы для обхода блокировок. Так появилось неблокируемая ссылка-зеркало в клирнете hydra2web.so  Сохрани себе эту ссылку на сайт и не забывай делится с друзьями рабочими ссылками на гидру. И всё же, что может грозить за употребление наркотиков в России и странах СНГ? – ничего не грозит, конечно если ты правильно используешь средства доступа к сайту и правильно ведешь себя на закладках. Рейтинговая система использует большое количество информации и обеспечивает бесперебойную надёжные сделки между покупателями и продавцами, все отзывы о товарах и услугах тщательно обрабатываются модераторами, а сами аккаунты на Гидре надежно защищены двухфакторной аутентификацией от возможных проникновений.

Официальные зеркала Гидры

Основное зеркало:

Onion зеркала (Tor Browser):